Kontakt

Kontaktformulär

Om du vill komma i kontakt med någon på kommunen kan det vara svårt att veta vem som du ska kontakta. I formuläret nedan väljer du vad ditt ärende gäller, så ser vi till att det kommer till rätt person.

Om du saknar e-postadress behöver du inte skriva något i den rutan. Ange istället i ditt meddelande hur du vill att vi kontaktar dig. Du får svar vardagar kl. 08.00-16.30.
Information om behandling av personuppgifter
Ovanåkers kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ditt ärende.

De uppgifter om dig som vi behandlar är din e-postadress. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält kan komma att behandlas.

De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan lämnas ut vid begäran, även till tredje land.

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Dina personuppgifter kan komma att delas med Ovanåkers kommuns nämnder eller kommunala bolag för att de ska kunna handlägga ditt ärende.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde (namn på företaget fylls i här) som har tillgång till dina personuppgifter för att kunna utgöra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Ovanåkers kommun

Tfn 0271-570 00
E-post kommun@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-07-02 08.01

Tyck till om sidan