Kontakt

Synpunkter

Att få dina synpunkter är viktigt för våra verksamheter. Det hjälper oss att rätta det som blivit fel och bli tydligare i vår information, reda ut missförstånd, förbättra våra rutiner och utveckla vår verksamhet och organisation.


Tänk på att all information som befordras med e-post och lagras i elektroniska brevlådor lyder under samma regler om offentlighet och sekretess som för traditionellt postbefordrade handlingar. Mer om offentlighetsprincipen.

Kontakt

Ovanåkers kommun

Tfn 0271-570 00
E-post kommun@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2017-10-18 10.04

Tyck till om sidan