Kontakt

Kontaktformulär

Om du vill komma i kontakt med kommunvägledarna kan du skicka in din fråga via nedanstående formulär.

Om du saknar e-postadress behöver du inte skriva något i den rutan. Ange istället i ditt meddelande hur du vill att vi kontaktar dig.Saknar du e-postadress, ange i ditt meddelande hur du vill bli kontaktad.

Information om behandling av personuppgifter

Ovanåkers kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ditt ärende.

De uppgifter om dig som vi behandlar är din e-postadress. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält kan komma att behandlas.

De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan lämnas ut vid begäran, även till tredje land.

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Dina personuppgifter kan komma att delas med Ovanåkers kommuns nämnder eller kommunala bolag för att de ska kunna handlägga ditt ärende.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Kommunvägledarna

Tfn 0271-570 00
E-post kommun@ovanaker.se

Senast uppdaterad