Kontakt

Föreningsbidrag

I undermenyn hittar du olika bidrag som kan ges till föreningar och organisationer.

Anläggningsbidrag

Bidraget är till för att stödja föreningar inom kommunen som äger och driver anläggningar eller lokaler som fritidsavdelningen bedömer angeläget för kommunen eller föreningen.

Bidrag till kulturföreningar

Det finns två olika bidrag som en kulturförening kan söka. Dels ett årligt bidrag som heter Bidrag till kulturföreningar, dels ett bidrag för enskilda arrangemang som heter Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang.

Sponsring av evenemang

Du kan ansöka om sponsring för evenemang som anordnas i Ovanåkers kommun. Du kan ansöka om 5 000 kr för mindre evenemang och 10 000 kr för större nationella evenemang.

Verksamhetsbidrag

Kommunalt verksamhetsbidrag kan utgå till föreningar med egen verksamhet i Ovanåkers kommun som uppfyller vissa villkor.

Kontakt

Kulturföreningar

Kulturchef
Carina Ulfsdotter
Tfn: 0271-570 61

Idrottsföreningar

Fritidschef
Eva Holm
Tfn 0271-570 59

Senast uppdaterad 2017-10-03 13.59

Tyck till om sidan