Kontakt

Anläggningsbidrag

Bidraget är till för att stödja föreningar inom kommunen som äger och driver anläggningar/lokaler och som fritidsavdelningen bedömer angeläget för kommunen och/eller föreningen.

Villkor

Anläggningen ska vara möjlig att hyra av andra föreningar inom och utanför kommunen. Föreningen ska ansvara för att anläggningen är i gott skick och driftsäker. Bidrag till badplatser ges om latrin och sophämtning vid badet är ordnat. Merparten av föreningens medlemmar ska vara bosatta i Ovanåkers kommun. Föreningen ska vara öppen för alla som ansluter sig till föreningens stadgar.

Lokaler, anläggningar och bidrag

Bidrag delas ut till följande anläggningar:

Anläggning

Bidrag

Badplatser

4 500 kr/år

Elljusspår kortare än 5 km

3 500 kr/km

Elljusspår längre än 5 km

4 000 kr/km

Leder eller motionsspår utan belysning, kortare än 5 km

3 000 kr/år

Leder eller motionsspår utan belysning, längre än 5 km

5 000 kr/år

Flygfält

5 000 kr/år

Fotbollsplan 11-manna

13 000 kr/år

Fotbollsplan övrig

2 000 kr/år

Golfbana

5 000 kr/år

Ishockeyplan

2 000 kr/år

Klubblokal/stuga

4 000 kr/år

Övrig lokal/byggnad

1 000 kr/år

Bike park/Discgolfbana

4 000 kr/år

Motorbana

6 000 kr/år

Skjutbaneanläggning

2 000 kr/år

Tennisbana

1 000 kr/år

Kartframställnng

9 000 kr/år

Ansökan

Ansök i e-tjänstenlänk till annan webbplats och skicka din ansökan till oss senast 1 maj.

Till E-tjänstenlänk till annan webbplats

Du kan också ladda ner en blankett för ansökan om anläggningsbidragPDF, fylla i den och skicka den senast 1 maj till:

Ovanåkers kommun
Fritidsavdelningen
828 80 Edsbyn

Information om behandling av personuppgifter

Genom att fylla i denna ansökan ger du medgivande till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna handlägga din ansökan samt för att kunna återsöka och historiskt se vilka föreningar som har fått bidrag.

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält kan komma att behandlas.

De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan lämnas ut vid begäran, även till tredje land.

Dina personuppgifter bevaras för all framtid då svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Här kan du läsa mer om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kontakt

Enhetschef

Monica Liljemark
Tfn: 0271-573 32
E-post monica.liljemark@ovanaker.se

Senast uppdaterad