Kontakt

Anläggningsbidrag

Bidraget är till för att stödja föreningar inom kommunen som äger och driver anläggningar/lokaler och som fritidsavdelningen bedömer angeläget för kommunen och/eller föreningen.

Ansökan

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 maj och skickas till:

Ovanåkers kommun
Fritidsavdelningen
828 80 Edsbyn

Villkor

Anläggningen ska vara möjlig att hyra av andra föreningar inom och utanför kommunen. Föreningen ska ansvara för att anläggningen är i gott skick och driftsäker. Bidrag till badplatser ges om latrin och sophämtning vid badet är ordnat. Merparten av föreningens medlemmar ska vara bosatta i Ovanåkers kommun. Föreningen ska vara öppen för alla som ansluter sig till föreningens stadgar.

Lokaler, anläggningar och bidrag

Bidrag delas ut till följande anläggningar:

Badplatser

 

4 500 kr/år

Elljusspår

< 5 km

3 500 kr/km

Elljusspår

> 5 km

4 000 kr/km

Leder/motionsspår utan belysning

< 5 km

3 000 kr/år

Leder/motionsspår utan belysning

> 5 km

5 000 kr/år

Flygfält

 

5 000 kr/år

Fotbollsplan 11-manna

 

13 000 kr/år

Fotbollsplan övrig

 

2 000 kr/år

Golfbana

 

5 000 kr/år

Ishockeyplan

 

2 000 kr/år

Klubblokal/stuga

 

4 000 kr/år

Övrig lokal/byggnad

 

1 000 kr/år

Bike park/Disc golfbana

 

4 000 kr/år

Motorbana

 

6 000 kr/år

Skjutbaneanläggning

 

2 000 kr/år

Tennisbana

 

1 000 kr/år

Kartframställnng

 

9 000 kr/år

Camp Timsbo

 

17 000 kr/år

 

Kontakt

Idrottsföreningar

Ovanåkers kommun
E-post: kommun@ovanaker.se
Tfn: 0271-570 00 (vx)

Senast uppdaterad 2018-12-17 13.58

Tyck till om sidan