Kontakt

Bidrag till kulturföreningar

Det finns två olika bidrag som en kulturförening kan söka. Dels ett årligt bidrag som heter Bidrag till kulturföreningar, dels ett bidrag för enskilda arrangemang som heter Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang.

Bidrag till kulturföreningar

Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för ett variationsrikt utbud av kulturaktiviteter som ska vara tillgängliga för allmänheten. Verksamhet riktad till barn och ungdomar prioriteras.

Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang

Syftet med bidraget är att ge föreningar, organisationer och andra grupper ekonomiska möjligheter att genomföra kulturprogram och att ge seriöst arbetande amatörgrupper möjlighet till publikkontakt. Bidraget ska även verka för ett mångsidigt utbud till olika delar i kommunen.

Riktlinjer

  • Bidrag kan ges till litteratur-, musik- och dansprogram, dramatisk framställning, filmvisning, föreläsningar, fritt skapande inom konsthantverk samt utställningar. Bidrag ges endast för speciella offentligt genomförda kulturprogram som inte ingår i ordinarie verksamhet.
  • Om prioriteringar bland de föreningar som får bidrag måste göras bör program av skilda slag förlagda till olika delar av kommunen prioriteras.
  • Arrangemang som kan nå olika eftersatta grupper prioriteras.
  • Pengarna fördelas så långt möjligt jämnt över året.

Kontakt

Har du frågor, vill du ha blanketter eller vår broschyr om bidragen, kontakta Carina Ulfsdotter tfn. 0271-570 61.

Kontakt

Kultur- och fritidschef

Carina Ulfsdotter
Tfn: 0271-570 61
E-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Senast uppdaterad