Sponsring av evenemang 2019

För evenemang som genomförs av föreningar i kommunen kan sponsring ges med 5 000 kr/evenemang. För större nationella evenemang kan sponsring ges med 10 000 kr.

Löpande ansökningar under året tills budget uppnåtts.

Genom att sponsra större evenemang i kommunen har Ovanåkers kommun som mål att locka externa besökare till kommunen. Evenemangen ska läggas in på kommunens evenemangssida på www.edsbyn-alfta.selänk till annan webbplats.

Riktlinjer för ansökan

  • Föreningen förbinder sig att skicka information om evenemanget till kommunens evenemangskalender minst 30 dagar innan evenemangsdatum på www.edsbyn-alfta.selänk till annan webbplats
  • Kommunen ska ha möjlighet att delta på plats med roll-up/skylt och/eller marknadsföringsmaterial.
  • Evenemanget ska vara drogfritt.
  • Evenemanget ska genomföras i kommunen.
  • Evenemanget ska rikta sig såväl till kommuninvånare som till externa besökare.
  • Förväntat besöksantal ska vara minst 300 personer för sponsring med 5 000 kr och minst 1 000 personer för sponsring med 10 000 kr. Uppvisa gärna statistik från 2018.

För föreningar som anordnar mindre evenemang/tävlingar i kommunen där besöksantalet inte uppgår till minst 300 besökare kan priser till exempelvis prisbord fås. Kontakta informationschef Ulrica Leandersson, ulrica.leandersson@ovanaker.se, tfn 0271-571 20.

Genom att fylla i denna ansökan ger du medgivande till att vi sparar dina personuppgifter. Vi sparar personuppgifterna för att kunna handlägga ansökningarna samt för att kunna återsöka och historiskt se vilka föreningar som har fått bidrag.

Här kan du läsa mer om hur vi skyddar dina personuppgifterBankgiro eller postgiro * (obligatorisk)
Multiple selection
Evenemanget uppfyller de riktlinjer som finns för ansökan * (obligatorisk)
Multiple selectionSenast uppdaterad 2019-10-02 13.22

Tyck till om sidan