Kontakt

Verksamhetsbidrag

Syftet är att stärka föreningarna till organiserad och kontinuerlig gruppverksamhet bland barn och ungdom samt bland pensionärs-, invandrar- och handikappföreningar.
Bidrag för samma verksamhet kan endast betalas ut från en kommunal nämnd.
Bidrag betalas inte ut till studiecirkelverksamhet.

Bidragsberättigad förening

Kommunalt bidrag kan betalas ut till förening med egen verksamhet i Ovanåkers kommun och som uppfyller följande villkor:

  • Föreningen har antagna stadgar, vald styrelse och ett namn.
  • Föreningen är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som ansluter sig till föreningens stadgar.
  • Arbetsinsatserna ska huvudsakligen utföras av medlemmarna på frivillig väg.
  • Föreningen inte främjar medlemmars ekonomiska intressen.
  • Föreningen ska vara ansluten till riksorganisation som är berättigad till statsbidrag enligt kungörelse (SFS 1991:370) vad gäller barn- och ungdomsverksamhet.
  • Föreningen ska ha minst tio aktivt betalade medlemmar.
  • Merparten av medlemmarna ska vara bosatta i Ovanåkers kommun.

Föreningar, vilka inte uppfyller ovanstående krav, kan få bidrag efter politisk prövning, från fall till fall, efter arten och omfattningen av den verksamhet som föreningen arbetar med inom kommunen.

Föreningar som inte är bidragsberättigade:

  • Ekonomiska föreningar
  • Politiska vuxenföreningar
  • Stödföreningar (supporterklubbar m. fl.)

Rapporteringsperioder

Halvårsvis, 1 januari-30 juni och 1 juli-31 december.

Ansökan

Fyll i och skicka in din ansökan senast 25 augusti och 25 februari.

Ansökan görs av föreningens styrelse som också ansvarar för att bidraget används på föreskrivet sätt. De uppgifter som ligger som underlag för ansökan ska föreningen förvara i minst fyra år.

Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av antalet bidragsberättigade sammankomster överförda från ett eller flera närvarounderlag. Uppgifterna på blanketten ska gälla aktuell tidsperiod (senaste halvåret).

Granskning av ansökningsunderlag kan förekomma, då betalas bidraget ut när granskningen är godkänd.

1. FöreningsuppgifterAnge datum

Ange datum

Ange typ av konto där bidraget ska sättas in

Bankgironummer, Plusgironummer eller bankkontonummer (inklusive clearingnummer)
2. Uppgiftslämnarens uppgifter

Antal tillfällen där föreningen har anordnat en aktivitet med minst tre deltagare och en ledare.
5. Bekräftelse * (obligatorisk)
5. Bekräftelse

Ansökningsblanketten för kommunalt verksamhetsbidrag (PDF)PDF

Information om behandling av personuppgifter

Genom att fylla i denna ansökan ger du medgivande till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna handlägga din ansökan samt för att kunna återsöka och historiskt se vilka föreningar som har fått bidrag.

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält kan komma att behandlas.

De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan lämnas ut vid begäran, även till tredje land.

Dina personuppgifter bevaras i fem år.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Här kan du läsa mer om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kontakt

Enhetschef

Monica Liljemark
Tfn: 0271-573 32
E-post monica.liljemark@ovanaker.se

Senast uppdaterad