Kontakt

Verksamhetsbidrag

Syftet är att stärka föreningarna till organiserad och kontinuerlig gruppverksamhet bland barn och ungdom samt bland pensionärs-, invandrar- och handikappföreningar.
Bidrag för samma verksamhet kan endast betalas ut från en kommunal nämnd.
Bidrag betalas inte ut till studiecirkelverksamhet.

Bidragsberättigad förening

Kommunalt bidrag kan betalas ut till förening med egen verksamhet i Ovanåkers kommun och som uppfyller följande villkor:

  • Föreningen har antagna stadgar, vald styrelse och ett namn.
  • Föreningen är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som ansluter sig till föreningens stadgar.
  • Arbetsinsatserna ska huvudsakligen utföras av medlemmarna på frivillig väg.
  • Föreningen inte främjar medlemmars ekonomiska intressen.
  • Föreningen ska vara ansluten till riksorganisation som är berättigad till statsbidrag enligt kungörelse (SFS 1991:370) vad gäller barn- och ungdomsverksamhet.
  • Föreningen ska ha minst tio aktivt betalade medlemmar.
  • Merparten av medlemmarna ska vara bosatta i Ovanåkers kommun.

Föreningar, vilka inte uppfyller ovanstående krav, kan få bidrag efter politisk prövning, från fall till fall, efter arten och omfattningen av den verksamhet som föreningen arbetar med inom kommunen.

Föreningar som inte är bidragsberättigade:

  • Ekonomiska föreningar
  • Politiska vuxenföreningar
  • Stödföreningar (supporterklubbar m. fl.)

Rapporteringsperioder

Halvårsvis

Ansökan

Fyll i och skicka in ansökningsblanketten för kommunalt verksamhetsbidragPDF senast 25 augusti och 25 februari. Skicka ansökan till:

Ovanåkers kommun
Fritidsavdelningen
828 80 Edsbyn

Ansökan görs av föreningens huvudstyrelse som också ansvarar för att bidraget används på föreskrivet sätt. Kopia av ansökningsblanketten samt de uppgifter som ligger som underlag för ansökan ska föreningen förvara i minst fyra år.

Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av antalet bidragsberättigade sammankomster överförda från ett eller flera närvarounderlag. Uppgifterna på blanketten ska gälla aktuell tidsperiod (senaste halvåret). Från föregående redovisningsperiod får medtaga sammankomster som genomförts de sista 45 dagarna av denna period och som tidigare inte redovisats.

Till ansökan ska årligen bifogas föreningens senaste verksamhets- och/eller årsberättelse, bokslut innehållande resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.

Kontakt

Idrottsföreningar

Ovanåkers kommun
E-post: kommun@ovanaker.se
Tfn: 0271-570 00 (vx)

Senast uppdaterad 2019-07-01 10.59

Tyck till om sidan