Kontakt

Lotteritillstånd

Kommunen är registreringsmyndighet och har egna förordnade kontrollanter för lotterier i Ovanåkers kommun.

Registrering av §17 lotterier är kostnadsfritt och gäller i tre år efter godkännande. För varje anordnat lotteri (dellotteri) utgår ett kontrollantarvode om tre procent av lotteriets insats med ett maxbelopp på 300 kr som faktureras föreningen efter redovisat lotteri.

Ansökan om tillstånd

Blanketter för ansökan om registrering av §17 lotteri kan du skriva ut i nedanstående länk. Om föreningen är ny eller inte tidigare ansökt om kommunalt verksamhetsbidrag och/eller aktivitetsstöd ber vi föreningen bifoga stadgar och verksamhetsberättelse. Till ansökan bifogas alltid protokollsutdrag angående beslut om lotteri och av föreningen utsedd lotteriansvarig.

Föreningen meddelas skriftligen vid tillstyrkt lotteritillstånd. Kommunens behandlingstid för lotteritillstånd kan ta upp till två veckor.

Ansökningsblankett för §17 lotteriPDF

Kontakt

Lotteritillstånd

Eva Holm
Tfn 0271-570 59
E-post eva.holm@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2017-10-23 08.56

Tyck till om sidan