Kontakt

Lotteritillstånd

Ovanåkers kommun är registreringsmyndighet och har egna utsedda kontrollanter för lotterier i kommunen.

Registrering av § 17 lotterier är kostnadsfritt och gäller i tre år efter godkännande. För varje anordnat lotteri (dellotteri) betalas ett kontrollantarvode ut om tre procent av lotteriets insats med ett maxbelopp på 300 kr som faktureras föreningen efter redovisat lotteri.

Ansökan om tillstånd

Blanketter för ansökan om registrering av § 17 lotteri kan du skriva ut i nedanstående länk. Om föreningen är ny eller inte tidigare ansökt om kommunalt verksamhetsbidrag och/eller aktivitetsstöd ber vi föreningen bifoga stadgar och verksamhetsberättelse. Till ansökan bifogas alltid protokollsutdrag om beslut om lotteri och av föreningen utsedd lotteriansvarig.

Föreningen meddelas skriftligen vid tillstyrkt lotteritillstånd. Kommunens behandlingstid för lotteritillstånd kan ta upp till två veckor.

Ansökningsblankett för §17 lotteriPDF

Kontakt

Ovanåkers kommun

E-post: kommun@ovanaker.se
Tfn: 0271-570 00 (vx)

Senast uppdaterad 2019-07-01 10.54

Tyck till om sidan