Kontakt

Registrering av dellotteri

Alla dellotterier ska registreras och godkännas av kommunens lotterikontrollant innan försäljning får påbörjas.

Registreringen utförs av föreningens utsedda lotteriföreståndare eller av denne utsedd ersättare. Boka träff med kommunens lotterikontrollant i god tid innan avsedd start för lotteriförsäljningen.

Vid registrering och genomgång av lotteriet (dellotteri) ska lotteriföreståndaren redogöra för:

  • Typ av lotteri (ex: listlotteri, tombola eller måltips)
  • Vinster och vinstplan (minst 35 % av den totala försäljningssumman)
  • Planerad tid och område för lotteriförsäljning
  • Önskat datum för lotteridragningen (överenskommelse med lotterikontrollanten)
  • Planerat tillkännagivande av vinnare samt distribution av vinster
  • Redovisning av dellotteriet

För varje anordnat lotteri (dellotteri) utgår ett kontrollarvode om tre procent av lotteriets insats med ett maxbelopp på 300 kr som faktureras föreningen efter varje redovisat dellotteri.

Kontakt

Ovanåkers kommun

E-post: kommun@ovanaker.se
Tfn: 0271-570 00 (vx)

Senast uppdaterad 2019-07-01 10.54

Tyck till om sidan