Kontakt

Vad räknas som lotteri?

Som lotteri räknas lottning, gissning, vadhållning och liknande förfaranden liksom marknads- och tivolinöjen, bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och liknande spel.

Vid tveksamheter hänvisar vi alltid till Lotteriinspektionen och lotterilagen.

Lotteri eller tävling?

Ett arrangemang som avgörs av ett slumpmoment är ett lotteri medan ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment är en tävling. För att ett prestationsmoment ska finnas krävs att vinnaren utses genom att deltagarnas enskilda prestationer bedöms enligt vissa på förhand bestämda grunder. Är det fråga om ett prestationsmoment ska det tydligt framgå för deltagarna i arrangemanget hur vinnaren utses.

Prestationsmomentet kan t. ex. vara att skriva en slogan, lösa en gåta eller måla en sommarbild. Om det vid tävlingens utgång finns flera likvärdiga prestationer och lotten utser vinnare övergår tävlingen i lotteri. I annat fall bör utslagningen ske med hjälp av ytterligare tävlingsmoment.

Gissning av t.ex. datum för när isen går, antalet pärlor i en burk eller vikten på en gris är att anse som lotteri, liksom erhållande av rabatter genom slumpartade förfaranden som ballongrabatter eller kvittolotterier.

Kontakt

Ovanåkers kommun

E-post: kommun@ovanaker.se
Tfn: 0271-570 00 (vx)

Senast uppdaterad 2019-07-01 10.54

Tyck till om sidan