Kontakt

Vem kan söka lotteri?

Tillstånd för lotteri kan lämnas till en ideell förening som enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål och som huvudsakligen ägnar sig åt en verksamhet.

Föreningen ska vara öppen för inträde av medlemmar och behöva lotteriinkomster för att kunna ägna sig åt sin verksamhet.

Syftet med lotteriet kan också vara att samla in medel för allmännyttigt ändamål eller för bistånd i andra länder om det finns särskilda skäl för densamma.

Lotteri utan tillstånd

En förening kan enligt ovanstående villkor anordna lotterier utan tillstånd om lotteriet anordnas i samband med en tillställning eller sammankomst som föreningen anordnar eller deltar i.

Lotteriet får bara ske inom det för tillställningen/sammankomsten avsedda området. Värdet av varje insats får högst vara 1/6000 del av prisbasbeloppet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch värdet av högsta vinsten högst uppgå till 1/6 del av prisbasbeloppet. Om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är fastställda enligt en uppgjord plan ska det sammanlagda värdet av vinsterna motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.

Vinstandelen måste framgå samt när vinsterna ska dras och vinnarna offentliggöras ifall inte dragningen redan skett eller sker i samband med tillställningen. Försäljning av lotter genom påteckning av lottlistor får påbörjas fyra veckor innan tillställningen äger rum.

Vem som helst får också utan tillstånd anordna lotterier i samband med en offentlig nöjestillställning (§20 lotterilagen).Det kan till exempel vara tivolin, offentlig dans och idrottsevenemang, under en offentlig tillställning, till exempel konsert eller utställning till förmån för allmännyttiga ändamål.

Lotteriet får bara ske inom tillställningens område och vinsterna endast utgöras av varor och tjänster. Värdet av varje insats får högst vara 1/6000 del av prisbasbeloppet och värdet av högsta vinsten högst uppgå till 1/60 del av prisbasbeloppet. Om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är fastställda enligt en uppgjord plan ska det sammanlagda värdet av vinsterna motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.

Vinstandelen måste tydligt anslås där lotteriet anordnas och vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet av lotteriet.

Sammanställningen av dessa regler ska bara ses som riktgivande information. Vid tveksamheter och tolkningsfrågor hänvisar vi till Lotteriinspektionen och lotterilagen.

Kontakt

Ovanåkers kommun

E-post: kommun@ovanaker.se
Tfn: 0271-570 00 (vx)

Senast uppdaterad 2019-07-01 11.00

Tyck till om sidan