Kontakt

Anläggningsbidrag

Din förening kan få bidrag för anläggningar eller lokaler som föreningen äger eller driver.

Villkor

Bidraget är till för att stödja föreningar inom kommunen som äger och driver anläggningar/lokaler och som fritidsavdelningen bedömer angeläget för kommunen och/eller föreningen.

  • Anläggningen ska vara möjlig att hyra av andra föreningar inom och utanför kommunen.
  • Föreningen ska ansvara för att anläggningen är i gott skick och driftsäker.
  • Bidrag till badplatser ges om latrin och sophämtning vid badet är ordnat.
  • Merparten av föreningens medlemmar ska vara bosatta i Ovanåkers kommun.
  • Föreningen ska vara öppen för alla som ansluter sig till föreningens stadgar.
  • Ansökan görs en gång om året via e-tjänst senast 1 maj.

Lokaler, anläggningar och bidrag

Bidrag delas ut till följande anläggningar:

Anläggning

Bidrag

Badplatser

4 500 kr/år

Elljusspår kortare än 5 km

3 500 kr/km

Elljusspår längre än 5 km

4 000 kr/km

Leder eller motionsspår utan belysning, kortare än 5 km

3 000 kr/år

Leder eller motionsspår utan belysning, längre än 5 km

5 000 kr/år

Flygfält

5 000 kr/år

Fotbollsplan 11-manna

13 000 kr/år

Fotbollsplan övrig

2 000 kr/år

Golfbana

5 000 kr/år

Ishockeyplan

2 000 kr/år

Klubblokal/stuga

4 000 kr/år

Övrig lokal/byggnad

1 000 kr/år

Bike park/Discgolfbana

4 000 kr/år

Motorbana

6 000 kr/år

Skjutbaneanläggning

2 000 kr/år

Tennisbana

1 000 kr/år

Kartframställnng

9 000 kr/år

Ansökan

Fyll i och skicka din ansökan på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till oss senast 1 maj.

Du kan också ladda ner en blankett för ansökan om anläggningsbidragPDF, fylla i den och skicka den senast 1 maj till:

Ovanåkers kommun
Fritidsavdelningen
828 80 Edsbyn

Kontakt

Enhetschef

Monica Liljemark
Tfn: 0271-573 32
E-post monica.liljemark@ovanaker.se

Senast uppdaterad