Kontakt

Lotteritillstånd

Lotteritombola

Ska din förening arrangera ett lotteri? Då kan ni behöva ett lotteritillstånd. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och hur du ansöker om det.

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag infördes – spellagen länk till annan webbplats(2018:1138). Enligt den nya spellagen ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterierlänk till annan webbplats. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen (det som tidigare hette Lotteriinspektionen) för.

Ovanåkers kommun ansvarar för att besluta om registrering och ha tillsyn för lotterier som sker inom Ovanåkers kommun. Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen.

Aktuell information om lotteritillstånd

Spelinspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om:

  • vem som kan registrera sig för registreringslotteri
  • vilka krav som ställs på registreringslotteriet
  • vilka lotterier som inte behöver registreras
  • hur länge en registrering gäller
  • hur spelverksamheten ska bedrivas
  • hur lotten ska vara utformad.

  Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

  Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

  Vad kostar registreringen?

  En registreringskostnad på 300 kr tas ut och betalas in vid beviljad ansökan.

  Hur kontrolleras föreningens lotteri?

  När en förening fått registrering utses en lotterikontrollant. Kontrollanten ska tillsammans med lotteriets kontaktperson, som föreningen utsett, komma överens om alla detaljer kring lotteriet innan lotteriet genomförs. Kontrollanten ska se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälpa föreningen med tips och råd. Lotteriets kontaktperson ska efteråt redovisa lotteriet till lotterikontrollanten.

  Hur redovisar föreningen lotteriet?

  När lotteriet är genomfört fyller kontaktpersonen i redovisningen och skickar den till kontrollanten. Om redovisningen kan godkännas skickar sedan kontrollanten in redovisningen till förvaltningen, via mejl kommun@ovanaker.se eller till Ovanåkers kommun, fritidsförvaltningen,
  828 80 Edsbyn.

  Redovisningsblankett lotteriPDF

  Hur ansöker föreningen om registreringslotteri?

  Fyll i ansökningsformulär. Förutom ansökan ska din förening också skicka in ett antal andra handlingar, exempelvis föreningens stadgar och årsmöteshandlingar, och utse en kontaktperson som är ansvarig för lotteriet. Vilka handlingar som ska bifogas framgår i ansökningsformuläret.

  Ansökan om lotteritillstånd

  1. Organisationens kontaktuppgifter  Beskriv organisationens verksamhet kortfattat.
  3. Kontaktperson lotteri
  Kontaktpersonen ansvarar för organisationens lotterier och att gällande kontroll- och ordningsföreskrifter följs. Kontaktpersonen ska vara helt fristående från leverantörer, företag eller andra aktörer som kan komma att omfattas av lotteriet.
  4. Registreringslotteriets omfattning

  Ange i vilken kommun ni kommer att sälja lotter.  Beskriv upplägget för de lotterier som organisationen avser att anordna (t.ex. 50/50, förhandsdragna lotterier, efterhandsdragna lotterier, lottlistor).
  5. Grundkrav
  För att organisationen ska godkännas ska bland annat följande krav uppfyllasoch påståendena besvaras med JA.
  Organisationen bedriver ideell verksamhet inom Ovanåkers kommun. * (obligatorisk)
  Organisationen bedriver ideell verksamhet inom Ovanåkers kommun.


  Organisationen är öppen för alla som vill bli medlemmar. * (obligatorisk)
  Organisationen är öppen för alla som vill bli medlemmar.


  Organisationen behöver intäkter från lotteri för sin verksamhet. * (obligatorisk)
  Organisationen behöver intäkter från lotteri för sin verksamhet.


  Lotterier kommer bara säljas och genomföras inom den kommundär föreningen är verksam (ej heller online). * (obligatorisk)
  Lotterier kommer bara säljas och genomföras inom den kommundär föreningen är verksam (ej heller online).


  Organisationen intygar att lotterier inte kommer säljas eller genomförasfrån en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag. * (obligatorisk)
  Organisationen intygar att lotterier inte kommer säljas eller genomförasfrån en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.


  Organisationen intygar att antalet insatser och vinster samt värdet av dessa ska varabestämda enligt uppgjord plan, värdet av vinsterna ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde och att vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs. * (obligatorisk)
  Organisationen intygar att antalet insatser och vinster samt värdet av dessa ska varabestämda enligt uppgjord plan, värdet av vinsterna ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde och att vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs.


  6. Bilagor
  Följande bilagor måste bifogas:

  Förteckning av styrelseledamöter med namn, adress och telefonnummer (ordförande, kassör, sekreterare).

  Protokoll från senaste årsmötet, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse.

  Bifoga stadgar om dessa inte lämnats vid ett tidigare tillfälle.
  7. Ekonomisk plan
  Ekonomisk plan för era planerade lotterier.


  Antal lotter till försäljning.

  Ange pris i svenska kronor.

  (antal lotter x lottpris)
  8. Bekräftelse * (obligatorisk)
  8. Bekräftelse

  Blankett för ansökan om lotteritillstånd PDFför dig som vill skriva ut och fylla i för hand.
  Mall för ekonomisk planPDF

  Information om behandling av personuppgifter

  Genom att fylla i denna ansökan ger du medgivande till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna handlägga din ansökan samt för att kunna återsöka och historiskt se vilka föreningar som har fått bidrag.

  De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält kan komma att behandlas.

  De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan lämnas ut vid begäran, även till tredje land.

  Dina personuppgifter bevaras i fem år.

  Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

  Här kan du läsa mer om hur vi skyddar dina personuppgifter.

  Kontakt

  Lotteriansvarig

  Therese Styverts Törnberg
  Tfn: 0271-570 23
  E-post: therese.styvertstornberg@ovanaker.se

  Senast uppdaterad