Kontakt

Ansökan om tillfälligt arrangemangsbidrag

Här fyller du i ansökans första del där uppskattade kostnader och intäkter uppges. Ansökan skickas till oss senast fyra veckor innan arrangemangets genomförande.

Efter att beslut tagits skickas instruktioner om ansökans andra del till sökande via e-post.


Uppskattade kostnader


Uppskattade intäkter

Kontakt

Carina Ulfsdotter
Kulturchef
Tfn: 0271-570 61

Senast uppdaterad 2018-09-19 13.11

Tyck till om sidan