Kontakt

Bidrag till kulturföreningar

Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för ett variationsrikt utbud av kulturaktiviteter som ska vara tillgängliga för allmänheten. Verksamhet riktad till barn och ungdomar prioriteras.

Ansökan

Ansökan kan göras en gång per år. Fyll i och skicka ansökan via e-tjänstenlänk till annan webbplats eller lämna in ansökan till Kommunstyrelsekontoret/Kulturavdelningen senast 31 december.

Ansökan ska innehålla:

  • Senaste verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk rapport med revisionsberättelse för föregående år
  • Verksamhetsplan för kommande år, t.ex. planerade arrangemang, kostnadskalkyl, redogörelser för eventuella bidrag från andra medarrangörer.
  • Redovisning av eventuell verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar.
  • Föreningens aktuella drogpolicy
  • Övriga upplysningar som föreningen vill meddela

Till e-tjänstenlänk till annan webbplats

 

Information om behandling av personuppgifter

Genom att fylla i denna ansökan ger du medgivande till att Ovanåkers kommun behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna handlägga din ansökan samt för att kunna återsöka och historiskt se vilka föreningar som har fått bidrag.

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält och bifogade dokument kan komma att behandlas.

De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan lämnas ut vid begäran, även till tredje land.

Dina personuppgifter bevaras för all framtid då svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Här kan du läsa mer om hur vi skyddar dina personuppgifter

Kontakt

Kultur- och fritidschef

Carina Ulfsdotter
Tfn: 0271-570 61
E-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Senast uppdaterad