Turistvägen med de största hälsingegårdarna och interiörer med överdådigt måleri.

Vagga dekorerad med Alftarosen, Hälsingegård Löka, Alfta

Stora Hälsingegårdars Väg är en turistväg skyltad med den brunvita blomman. Den slingrar sig genom byar och områden med de största hälsingegårdarna, de ståtligaste förstukvistarna och interiörer med överdådigt måleri. Här finns gårdar som ingår i Sveriges femtonde Världsarv - Hälsingegårdarna.

Vägen leder genom ett tusenårigt kulturlandskap. Det sträcker sig från Voxnans stränder till de stora skogarna i norr där gårdarnas fäbodar ligger. Vattendragen, som rinner från de höglänta skogsområdena genom byarna ner mot älven, bär spår av den bondeindustri med linskäktar, kvarnar och sågar, som var mycket viktiga för gårdarnas välstånd.

Vägen är 28 km och börjar vid Hälsingegård Ol-Anders i Alfta, fortsätter sedan till Alfta Kyrka och sedan till gården Löka i byn Gundbo. Den går sedan genom byarna Näsbyn, Långhed, Vängsbo, Knåda, Roteberg, Ullungsfors fram till gården Mårtes i Edsbyn.

Det finns 9 informationsplatser längs vägen där ni kan läsa om byarna och gårdarnas historia. Kartan visar var de finns. Se nedan:

illustration av Åsa Jägergård, Stora Hälsingegårdars väg

Senast uppdaterad