1 maj är sista ansökningsdagen för anläggningsbidrag

Anläggningsbidraget är till för att stödja föreningar inom kommunen som äger och driver anläggningar/lokaler och som fritidsavdelningen bedömer angeläget för kommunen och/eller föreningen.

Senast uppdaterad 2020-04-17 11.13