Installation utav solceller på taket på Alfta Industricenter

250 solpaneler på taket på Alfta Industricenter

Det är ett stort arbete – som förhoppningsvis också ska göra stor skillnad. Kommunala bolaget Alfta Industricenter tar ett rejält kliv framåt för klimatet när man nu installerar totalt 250 solpaneler på taket till Hus 11 på industriområdet.

På Alfta Industricenter, som förvaltas av kommunala fastighetsbolaget Aefab, arbetar man just nu mycket med energieffektiviseringar, och det finns både egna interna målsättningar och kommunalt satta mål att sträva efter. Den här investeringen hjälper till att ta ett stort kliv mot att nå de målen – och det kommer också att leda till en minskad klimatpåverkan.

Den största delen av den energi som producerad av solpanelerna kommer att användas direkt i byggnaden. Det gör att man inte behöver köpa in lika mycket el till fastighetsdriften – och också att den el man använder är förnybar, vilket inte alltid är fallet med den köpta elen.

Att modernisera och förändra våra fastigheter för att möta framtidens behov är en av våra största uppgifter, för att se till att våra hyresgäster trivs och har möjligheter och utrymme att utvecklas. Och ett viktigt steg i det arbetet är att göra våra fastigheter så energieffektiva som möjligt, säger Hans-Peter Olsson, vd.

Målsättningen, som också finns inskriven i Alfta Industricenters affärsplan, är att området ska ha en 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Det är ett ambitiöst mål och det kommer att krävas hårt arbete för att nå det, men det är möjligt, säger Gustav Söderlind som är energiansvarig på Aefab och Alfta Industricenter.

Även på Stenabro förskola och Lillboskolan i Edsbyn finns det solcellsanläggningar som förvaltas av Aefab. Det är också aktuellt när det gäller den nybyggda förskolan Nya Fölet, med lägenheter på övervåningen:

Vi har sagt att vi kan sätta upp en anläggning där när byggnaden varit i drift ett tag så vi ser hur elförbrukningen ser ut, så det är lättare att dimensionera rätt storlek på solcellerna, säger Gustav Söderlind.

Installation utav solceller på taket på Alfta Industricenter

Solcellerna är på plats och monteras på taket till hus 11 på Alfta Industricenter.

Senast uppdaterad