Flygbild över tomterna vid Nabban

29 augusti är sista dagen att anmäla intresse för tomterna vid Nabbaberget

Vi planerar för 13 fristående villor inom det befintliga friluftsområdet på Nabbabergets nordvästra brant i Alfta och bjuder in exploatörer att anmäla intresse för tomterna i området.

Nabbaberget ligger strax sydöst om Alfta centrum intill Kyrktjärns strand och används idag som friluftsområde. Kommunen har ett pågående detaljplanearbete för att varsamt inrätta attraktiva bostäder i samspel med naturen.

Läs mer om detaljplanen för Nabban

Syftet är att möjliggöra för byggnation av attraktiva bostäder med hög arkitektonisk kvalitet i samspel med naturen. Byggnaderna ska placeras i terrängen med ett så lätt avtryck som möjligt. De ska kännas som en naturlig del av friluftsområdet Nabban genom sin arkitektur och sitt materialval.

Exempel på bostäder i Nabban

Exempel på hur bostäderna i Nabban kan se ut.


 

Senast uppdaterad