Allemansrätten

Äntligen är sommaren här och med sommaren kommer många frågor om allemansrätten och vad som gäller vid olika typer av aktiviteter som ex eldning, klättring, plockning av naturprodukter, elcyklar, enskilda vägar, hemfridszon, och ridning.

Allemansrätten ger oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen utan att fråga markägaren om lov. Rättigheterna medför också skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i naturen. Att cykla, rida, bada och vandra i naturen m.m. ingår i allemansrätten.

Naturvårdsverket har tagit fram information om allemansrätten på flera olika språk. Informationen finns dels på Naturvårdsverkets hemsida, och dels som broschyrer som kan laddas ner som pdf-filer eller beställas gratis (endast porto tillkommer).

Läs mer om allemansrätten

Allmänt om allemansrätten: www.allemansrätten.sehttp://www.allemansrätten.seöppnas i nytt fönster

Information om vad som gäller vid olika typer av aktiviteter: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eldning och allemansrätt: https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Eldning-och-allemansratt/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsmaterial om allemansrätten på svenska: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsmaterial om allemansrätten på andra språk: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Allemansratten-pa-andra-sprak/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allemansrätten på teckenspråk: http://www.naturvardsverket.se/Teckensprak/Allemansratten/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Motortrafik i naturen: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om fridlysta arter: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Fridlysta-arter/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Råd om vilda djur: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2018-06-25 14.21