Huvudbild för Corona COVID-19

Anhörigstödets föreläsningar om demens inställda

På grund av den rådande situationen och oron kring coronaviruset (covid-19) har föreläsningarna ”Utredning, diagnos och behandling vid demenssjukdom” och ”Musik som brobyggare hemma” den 7 april blivit inställda.

Anhörigstödet i Ovanåkers kommun
anhorigstodet@ovanaker.se
Tfn: 0271-571 01, 571 05

Senast uppdaterad