Ansökan om fondmedel inom barn-och utbildningsnämnden

Ansökan om fondmedel kan endast göras under perioden 1 - 30 september

Inom barn-och utbildningsnämndens ansvarsområden ingår stiftelser/fonder som riktar sig till elever i förskoleklass, grundskola och gymnasium. För att uppfylla fondens krav ska eleven vara folkbokförd i Ovanåkers kommun samt tillhöra det boende/skolområde som krävs av respektive fond. Tilldelat belopp kan uppgå till maximalt 3 000 kronor.

Stiftelsen Pehr Jonssons beklädnadsfond

Utöver kläder tas hänsyn till personliga hjälpmedel som underlättar och främjar för den enskilde under skoltiden. Långheds tidigare skolområde har företräde därefter tas sökande från Alftas skolområde i beaktande. I ansökan ska kvitto bifogas över gjorda utlägg.

Stiftelsen Varg Nilssons fond

Av tillgångarna delar barn-och utbildningsnämnden ut medel till elever som genom goda studieresultat och gott uppförande, har gjort sig förtjänta av uppmuntran och som är boende inom Rotebergs nuvarande skolupptagningsområde. Med ansökan ska intyg bifogas från mentor om gott uppförande och goda studieresultat, betygshandlingar och/eller omdömen.

Stiftelsen Voxna församling skolfond

Tillgångarna delas ut av barn-och utbildningsnämnden till elever som genom goda studieresultat och gott uppförande, gjort sig förtjänt av uppmuntran och är boende inom tidigare Voxna församling. Med ansökan ska intyg bifogas från mentor om gott uppförande och goda studieresultat, betygshandlingar och/eller omdömen.

Gör din ansökan här: Fondmedel inom barn-och utbildningsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad