Arbetare på en av våra gruppbostäder är årets handledare inom vård- och omsorgscollage

Cecilia Ladänges är handledare inom vård och omsorg i Ovanåkers kommun har utsetts till årets handledare i lokalt vård- och omsorgscollage Bollnäs-Ovanåker.

Utnämningen av årets handledare görs för att uppmärksamma engagerade och kunniga handledare på de arbetsplatser där elever som läser vård-och omsorgsprogrammet gör sitt arbetsplatslärande, APL. Handledarrollen är viktig för kvalitén på arbetsplatserna och för att introducera nya kollegor och främja elevers lärande genom att ge goda förutsättningar för att de ska trivas och växa i sin yrkesroll.

Kriterier

För att bli nominerad till Årets handledare ska personen:

  • vara en god ambassadör för vård- och omsorgsyrket
  • ha ett gott bemötande av de studerande, brukare och arbetskamrater
  • ha en förmåga att skapa en kreativ och stimulerande lärmiljö/arbetsmiljö samt
  • vara en inspirerande och stöttande handledare.

Nominering: Fantastisk förmåga att anpassa sitt handledarskap till exakt rätt nivå.

Nomineringen till att Cecilia utsett till årets handlare 2022 lyder enligt följande.

Cecilia är en person som under många år arbetat hängivet och kunnigt med att få elever från både gymnasiet och Komvux att växa som omvårdare under sin APL. Hon har en fantastisk förmåga att anpassa sitt handledarskap till exakt rätt nivå för den enskilde eleven. Dessutom är hon påläst och förberedd så att hon vet vad hon ska utveckla hos varje enskild elev i den kurs som eleven gör sin APL i. Under APL:n anpassar hon uppgifterna så att eleven hela tiden utvecklas i sitt lärande.

Årets handledare arbetar också med att validera elevers kunskaper och gör detta med god kvalitet. Hon har tillsammans med sina kollegor arbetat fram en väl fungerande rutin för mottagandet av elever som är anpassat just till deras arbetsplats, vilket gör det tryggt för eleverna att komma dit.

Årets handledare är en förebild på mångasätt och vi är stolta att få tilldela Cecilia Ladänges priset som Årets handledare 2022.

Vi är stolta över att ha duktiga och engagerade medarbetare i kommunen

Även Cecilias kollegor har i samband med utmärkelsen fått positiva utlåtanden för hur de arbetar, bemöter och tar hand om de elever som gör sin APL inom verksamheten.

Engagerade medarbetare som kan skapa och fördjupa intresset för yrket genom att vara förebilder är otroligt viktiga och kan inte nog uppskattas. Vi vill därför uppmärksamma detta och säga ett stort grattis till Cecilia från oss i Ovanåkers kommun!

Senast uppdaterad