Statistik öppet arbetslösa.

Arbetslösheten i kommunen är under rikssnittet

Ovanåkers kommun har under året sänkt arbetslösheten med öppet arbetslösa från 8,1 % till 5,8 % (rikssnitt 6,6 %). Även försörjningsstödet har minskat under året och en del i detta är kommunens utökade samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och socialtjänstens vuxenenhet.

Under 2022 har Ovanåkers kommun anställt ca 77 nystartsjobbare, som jobbar dels inom kommunala verksamheter men främst på företag i kommunen. Dessa anställningar har genererat ca 3 miljoner kronor i skatteintäkter. De som har varit arbetslösa mer än 12 månader har vi sänkt till 2,7 % (rikssnitt 2,9 %) och de som varit arbetslösa mer än 24 månader har vi sänkt till 1,4 % (rikssnitt 1,8 %).

Detta har kunnat göras genom ett samarbete mellan olika förvaltningar på kommunen (arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen, vuxenutbildningen) och de lokala företagen, arbetsförmedlingen och hälsocentralen.

Arbetsmarknadschef Stefan Jonsson:

- Det är oerhört häftigt att se vad vi tillsammans kan göra för att få fler i egen försörjning. Förutom det rent ekonomiska så har till exempel cirka 45 barn fått se sina föräldrar gå till ett arbete och det kan ge mycket positivt till hela familjen.

Statistik arbetslösa mer än 12 månader
Arbetslösa mer än 24 månader

Senast uppdaterad