Erk-Pers säljs till någon som kan flytta byggnaden

Återbruk istället för rivning

Ovanåkers kommun säljer kulturhistoriskt intressant byggnad för flytt. Det finns fortfarande möjlighet att lämna anbud.

Ovanåkers kommun detaljplanelägger fastigheterna Ämnebo 16:16, Ämnebo 26:1 med flera. På fastigheten Ämnebo 16:16, kallad Erk-Pers, står idag ett bostadshus, en ladugård och en stensatt källare.

En kulturhistorisk utredning samt dokumentation har gjorts där det konstateras att byggnaderna innehar kulturhistoriska värden tack vare sitt välbevarade skick. För att dessa värden inte ska gå förlorade i en tid då resurshushållning för ett mer hållbart samhälle spelar allt större roll önskar kommunen sälja bostadshuset för flytt från fastigheteten. Om intresse finns kan även hela eller delar av övriga byggnader ingå i försäljningen.

- Det är inte priset som är det viktiga, vi vill gärna sälja huset till någon som kan flytta det till en annan plats och renovera det. Om vi inte kan sälja huset måste vi tyvärr riva det och det vill vi undvika med tanke på byggnadens kulturella värden, säger planarkitekt Hanna Gäfvert.

Ovanåkers kommun söker därför efter någon som kan köpa byggnaden och flytta den. Anbudslämnare ska kunna presentera en plan för hur byggnadens kulturella värden säkerställs på den nya platsen.

Det är köparens ansvar att inhämta de tillstånd som krävs samt undersöka tillkommande avgifter och kostnader förenade med flytten.

Sista dag för anbudslämnande: 2021-06-21.

Sista dag för flytt från fastigheten: 2021-10-24.

Skicka ditt anbud tillsammans med plan för hur byggnadens kulturella värden säkerställs på den nya platsen till:

Ovanåkers kommun
Mikael Bomark
828 80 Edsbyn

Eller via e-post till: plan@ovanaker.se
Märk e-posten "Anbud Erk-Pers".

Beskrivning av bostadshuset

Bostadshuset som är uppfört vid sekelskiftet 1800 -1900-talet är en god representant för panelarkitekturen även kallad schweizerstilen. Byggnaden timrad upp till ovanvåningens bjälklag, därovan tar en stolpverkskonstruktion vid. Huset har yttermåtten 12x9 meter. Den begränsade längden på entrésidan ger byggnaden ett nätt uttryck men skillnaden mellan långsida och gavel är relativt liten (tre meter) och detta bidrar till att ge huset en stabil och välmusklad karaktär.

Mer information och bilder finns här Pdf, 7.6 MB, öppnas i nytt fönster.

För frågor samt visning

Mikael Bomark
Planeringsavdelningen, Ovanåkers kommun
E-post: mikael.bomark@ovanaker.se
Tfn: 0271-570 63

karta över var Erk-Pers ligger i Edsbyn

Senast uppdaterad