man som håller kvinnas hand

Behandling för våldsutövare

Våld i nära relationer kan se ut på många sätt. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt. Utsätter du någon för våld? Ett våldsamt beteende går att förändra och det finns hjälp att få.

Öppenvården i Ovanåkers kommun erbjuder behandling för dig som ­behöver hjälp att kontrollera din ilska och/eller har använt någon form av våld i en nära ­relation. Fokus är att våldet ska upphöra.

Vi vänder oss till dig som:

  • har svårt att kontrollera din ilska,
  • har använt någon form av våld mot din partner eller före detta partner,
  • har bevittnat eller blivit utsatt för våld som barn och känner rädsla för att upprepa våldet,
  • inte har använt våld men känner rädsla för att göra det,
  • är orolig för att barn som finns med i bilden far illa utifrån något av ovanstående.

Vi jobbar efter S o V – strukturen (Samtal om våld) som är en behandlingsstruktur i moduler för professionellt behandlingsarbete med personer som utövat våld i nära relationer.

Mer information

Behandling för våldsutövare

Hot och våld i nära relationer

Kontakt

För mer information och rådgivning är du välkommen att höra av dig till behandlare

Tfn: 0271-57071 eller 0271-57077

Senast uppdaterad