Representanter från Ovanåkers kommun träffade under onsdagen landshövding Per Bill och stabschef Mats Hindström för att diskutera kommunens utmaningar.

Representanter från Ovanåkers kommun träffade under onsdagen landshövding Per Bill och stabschef Mats Hindström för att diskutera kommunens utmaningar.

Besök av landshövding Per Bill

Onsdag 23 januari besökte landshövding Per Bill Ovanåkers kommun för att träffa kommunala representanter.

Fokus för besöket var att samtala kring kommunens utmaningar och på vilket sätt Länsstyrelsen kan stödja kommunen kring detta.

Arbetskraftsförsörjning och kommunens attraktivitet

Förutom utmaningarna med arbetskraftsförsörjning diskuterades bland annat bostadsförsörjning och behov av att kunna ha attraktiva tomter i mycket bra lägen för att locka kvalificerade medarbetare för såväl näringsliv som kommun att bosätta sig här. Behovet av att LIS, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, förändras är viktigt så att det blir lättare att bebygga vid våra sjöar (något som regeringen uppmärksammat).

Vi kom överens om att inom närmaste året ta fram ett antal utvecklingsområden där vi gemensamt med Länsstyrelsens olika berörda kompetenser träffas för att diskutera hur vi tar oss fram i frågorna.

 

Senast uppdaterad 2019-01-24 11.07