Betande kor i Edsbybacken under sommaren.

Betande kor i Edsbybacken i sommar

I sommar betar sju kor i Edsbybacken. Det är en del av Biosfär Voxnadalens satsning på biologisk mångfald.

I samband med vilda blommors dag den 19 juni bjöd biosfärområdet på en guidad botanisk tur vid Gårdtjärnsberget i Edsbyn. Stefan Olander från Gävleborgs Botaniska Sällskap berättade om skidbackens botaniska skatter i form av hävdgynnande ängsblommor och rödlistade ormbunksarter.

Samtidigt var det premiär för betessläpp i skidbacken. Sju kor betar nu i backen och hjälper till att vårda skidbackens natur- och landskapsvärden. Satsningen på betande djur i skidbacken ingår i biosfärområdets LONA-projekt "Från aktionsplan till aktion för biologisk mångfald". LONA står för Lokala Naturvårdssatsningen. Vi ser med spänning fram emot att utvärdera det samlade resultatet av åtgärden.

Senast uppdaterad