Betande kor i Edsbybacken under sommaren.

Betande kor i Edsbybacken i sommar

I sommar betar sju kor i Edsbybacken. Det är en del av Biosfär Voxnadalens satsning på biologisk mångfald.

I samband med vilda blommors dag den 19 juni bjöd biosfärområdet på en guidad botanisk tur vid Gårdtjärnsberget i Edsbyn. Stefan Olander från Gävleborgs Botaniska Sällskap berättade om skidbackens botaniska skatter i form av hävdgynnande ängsblommor och rödlistade ormbunksarter.

Samtidigt var det premiär för betessläpp i skidbacken. Sju kor betar nu i backen och hjälper till att vårda skidbackens natur- och landskapsvärden. Satsningen på betande djur i skidbacken ingår i biosfärområdets LONA-projekt "Från aktionsplan till aktion för biologisk mångfald". LONA står för Lokala Naturvårdssatsningen. Vi ser med spänning fram emot att utvärdera det samlade resultatet av åtgärden.

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.