Bevattningsförbud

Helsinge Vatten införde från och med 11 juli förbud mot att vattna gräsmattor med kommunalt vatten i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Bevattningsförbudet gäller preliminärt till den 31 augusti.

Grundvattennivåerna är fortfarande normala, men med en sjunkande trend. Vi har de senaste veckorna märkt att förbrukningen av dricksvatten har ökat markant. Detta kan ställa till problem, främst för de mindre vattenverken och längst ut i ledningssystemet. Förbudet mot att vattna gräsmattor införs nu för att vi inte ska behöva vidta hårdare åtgärder längre fram om torkan håller i sig.

En normal vattenspridare förbrukar ca 450 liter vatten i timmen, vilket motsvarar 45 personers dagliga förbrukning av vatten till dryck och matlagning.

Förbudet gäller vattning av gräsmattor och rabatter med vattenspridare eller direkt från vattenslang, samt att fylla pooler och badtunnor med kommunalt vatten. Föreningar får fortfarande vattna fotbollsplaner, tennisbanor och liknande. När det gäller bevattning av bärbuskar och odlingar ska ingen bevattning ske med vattenspridare eller slang, men vattenkanna går bra.

Senast uppdaterad 2018-08-20 13.43