Bidrag till radonsanering

Regeringen fattade den 21 mars beslut om ett nytt radonbidrag som kommer att kunna sökas fr om 1 juli.

Radonbidraget kommer att kunna sökas från och med den 1 juli 2018 och riktar sig till småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en rimlig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Det är nu Boverkets uppgift att ta fram föreskrifter och blanketter.

Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder.

För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och stadigvarande bo i det hus där radonsaneringsåtgärderna kommer att genomföras. Bidrag får lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel och innebär besvär som inte är ringa eller helt tillfällig. Ansökan om radonbidrag kan göras hos länsstyrelsen i det län där huset ligger från och med den 1 juli 2018. Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk. Radonmätning i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, 1 oktober – 30 april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader.

Om du har för avsikt att ansöka om radonbidrag får du inte påbörja några radonsaneringsåtgärder innan ansökan kommit in till länsstyrelsen.

Läs mer om radonbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2018-12-20 14.29