Bollnäs och Ovanåker - del av miljonsatsning på demokrati och mänskliga rättigheter

Bollnäs och Ovanåker kommun är antagna till ett internationellt projektnätverk som ska stärka kommuners skydd för mänskliga rättigheter på lokal nivå.


- På Internationella dagen för mänskliga rättigheter, den 10 december, har vi förmånen att meddela att Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun är antagna till ett internationellt projektnätverk som ska stärka kommuners skydd för mänskliga rättigheter på lokal nivå, säger Johan Lilja, generalsekreterare på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati
som står bakom satsningen som uppgår till närmare 3 mnkr per projekt över fyra år. Projektkostnader finansieras av Sida genom ICLD.

Båda kommunerna ska tillsammans med varsin partnerkommun i Södra Afrika utveckla nya sätt att inkludera och delaktiggöra barn och unga. Samarbetet sker i ett nätverk där åtta svenska kommuner arbetar parallellt med olika projekt ihop med varsin partnerkommun på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter, så som tillgänglighet, jämställdhet eller ungas rättigheter. Kommunerna kommer även få stöd av forskare och experter på mänskliga rättigheter från Raoul Wallenberg Institutet, som är kopplade till nätverket.

Ovanåker kommer att genomföra sitt projekt med kommunen Overstrand i Sydafrika.

- Jag gläder mig åt att projektet har beviljats. ICLD ger Ovanåkers kommun en fantastisk möjlighet att konkret börja arbeta med ett flertal av de mål som finns uppställda i Agenda 2030. Det kommer också att ge oss nya insikter, ny kunskap men kanske viktigast av allt, projektet är ett tillfälle för oss att knyta många nya vänskapsband, säger Carina Ulfsdotter, kultur- och fritidschef och projektledare för Ovanåkers kommuns projekt.

- Nu får Ovanåker möjligheten att jobba tillsammans med andra svenska kommuner och kommuner i Södra Afrika för att tillsammans utveckla den lokala demokratin och arbetet med mänskliga rättigheter. Vi ser fram emot att lära känna vår partnerkommun Overstrand, som delar vår ambition att barn och unga ska engageras mer i kommunens arbete och som precis som vi har ett biosfärområde. Det blir en spännande resa med möjligheter till både utmaningar och nya lärdomar, säger Håkan Englund, kommunstyrelsens ordförande i Ovanåkers kommun.

Bollnäs kommun kommer att driva ett projekt ihop med kommunen Lobatse i Botswana, med fokus på att delaktiggöra barn och unga i förvaltningen av kommunernas kulturarv.

- De senaste åren har vi i Bollnäs utvecklat ett pedagogiskt stöd för att arbeta med Världsarvet Hälsingegårdar tillsammans med barn och unga i regionens skolor. Vi vill nu utveckla vårt kulturarvsarbete till att inkludera ungdomar på deras fritid och lyfta blicken till ett internationellt sammanhang. Vi ser verkligen fram emot ett gemensamt lärande tillsammans med Lobatse, säger Helén Blomqvist, kulturchef och projektledare för Bollnäs kommuns projekt.

- Det känns förväntansfullt att samarbeta med Lobatse, en kommun som precis som vår har ett rikt kulturarv. Vår ambition är att engagera barn och unga i våra kulturarv och från Bollnäs sida vill vi främja ett socialt förvaltarskap från unga kring våra Hälsingegårdar. Genom att få in forskare från University of Botswana i projektet vill vi också öka kunskapen om metoder för att öka ungas delaktighet. Det känns särskilt angeläget eftersom FN:s barnkonvention numer är svensk lag, säger Kristoffer Lindberg, Kommunfullmäktiges ordförande i Bollnäs kommun.

Fakta

Om kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter

Kommunala partnerskap är ömsesidiga och resultatorienterade samarbeten mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i något av ICLD:s samarbetsländer. Målet är att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå. I nätverket ”Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter” ingår totalt åtta kommunala partnerskap som driver parallella projekt på liknande teman i samma region. Mer information om kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Ovanåkers och Bollnäs samarbetskommuner

Ovanåkers partnerkommun Overstrand ligger i Western Cape-provinsen I Sydafrika. Det är beläget längs Atlantkusten mellan Kapstaden och Cape Agulhas. Kommunen har ungefär 80 000 invånare och de huvudsakliga orterna är Hermanus, Gansbaai och Kleinmond. Inom kommunen finns också ett lokalt biosfärområde, Kogelberg Biosphere Reserve.

Bollnäs partnerkommun Lobatse är en stad i sydöstra Botswana, ungefär sju mil söder om huvudstaden Gaborone. Befolkningen är runt 30 000 personer. Staden är belägen i en dal som går norrut mot huvudstaden. En stor del av befolkningen arbetar med boskapsuppfödning. Det finns flera intressanta arkeologiska fynd i området runt staden och ett antal kulturarv.

Kontakt och mer information:

Helén Blomqvist, kulturchef och projektledare för Bollnäs kommuns projekt,
tfn 070-340 75 75
helen.blomqvist@bollnas.se

Carina Ulfsdotter, kultur- och fritidschef samt projektledare för Ovanåkers projekt,
tfn 0271-570 61
carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Myriam Chilvers, projektledare ICLD, tfn 073-461 86 22, partnership@icld.se

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå. Detta görs genom att etablera internationella samarbeten där vi bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner. ICLD driver också utbildningsprogram och forskning inom demokratiområdet. ICLD är en ideell förening. Huvudman är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Verksamheten finansieras av Sida. Läs mer om vårt arbete på icld.selänk till annan webbplats

Senast uppdaterad