Pågående vägarbete med ett metallstängsel i förgrunden.

Bygget av ny förskola i Alfta har påbörjats

Projektering pågår för den nya förskolan på Ungmansområdet i Alfta. Markarbeten har nu påbörjats med väg och gång- och cykelväg.

I mitten på augusti ska grunden börja byggas och i början på september påbörjas montage av förskolan.

Flygbild över den nya vägen som håller på att byggas. Vägen är markerad med gul färg.

Den nya vägen är markerad med gul färg.

Flygbild över området där den nya förskolan ska byggas.

Området där den nya förskolan ska byggas.

Senast uppdaterad