Caroline Bergius

Caroline utbildar kommunens medarbetare inom självskydd

Socialförvaltningen satsar på självskydd och har utbildat egen instruktör enligt Durewallmetoden. En konfliktdämpande, lågaffektiv metod som bygger på humanistisk inställning och ett etiskt förhållningssätt.

Kommunens instruktör, Caroline Bergius, har utbildats vid Durewall institutet i Stockholm och är nu certifierad instruktör och utbildare i självskydd.

två personer som övar självförsvar

Durewallmetoden är en konfliktdämpande, lågaffektiv, metod som bygger på en humanistisk inställning och ett etiskt förhållningssätt. Det innebär att både personalens och den utagerandes välbefinnande står i fokus. En person som är utagerande eller hotfull ska vi bemöta på ett sätt som minskar det utmanande beteendet samtidigt som vi skyddar både oss själva och personen i affekt.


Metoden har ett tydligt fokus på respekt för våra medmänniskor, målet är ett tryggt möte och att skapa/bibehålla relationer även i en svår situation.

- Jag anpassar utbildningen efter den verksamhet/personalgrupp som jag utbildar, vissa situationer är mer eller mindre vanliga i olika verksamheter, säger Caroline Bergius.

Caroline har påbörjat utbildningen för medarbetare inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) och kommer nu fortsätta att utbilda personal inom omvårdnads- och omsorgsenheten. Utbildningen genomförs i två steg, först med en grundutbildning och sedan med en kortare uppföljningsutbildning.

rygg på kvinna med en t-shirt med texten "små förändringar get stora för bättringar"

Senast uppdaterad