Foto ifrån kommunfullmäktige i Aulan på Celsiusskolan

Corona-anpassat kommunfullmäktige

Det var glesare mellan stolarna och deltagare var med digitalt när kommunfullmäktige sammanträdde igår kväll i Celsiusskolans aula.

Partierna har kommit överens om frivillig kvittning, vilket innebär att de minskar antalet ledamöter i förhållande till valresultatet utan att förändra styrkeförhållandena i kommunfullmäktige. Tack vare det kunde gårdagens sammanträde ha färre deltagare och således glesare mellan stolarna i lokalen. Det är en åtgärd för att minska risken för smittspridning men också för att långsiktigt kunna upprätthålla det demokratiska beslutsfattandet även om läget skulle försämras.

Unikt för gårdagens sammanträde var också att två ledamöter var med digitalt på distans. Det är första gången i kommunens historia som formella ledarmöter deltar via nätet istället för att vara med fysiskt på plats.

Om inte läget har förbättrats avsevärt till nästa gång kommunfullmäktige sammanträder den 22 juni kommer sammanträdet även då att vara corona-anpassat.

Se kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand

Senast uppdaterad