majkasa

Dags att anmäla majbrasa

Om du ska elda på valborg, kom ihåg att anmäla din eld till räddningstjänsten. Tänk på att elda säkert!

Om ni ska anordna en majbrasa så finns det vissa regler ni bör följa

  • Platsen för elden ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader eller vegetation. Ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.

  • Bålet ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenheter för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.

  • Meddela markägaren och Räddningstjänsten vem som är ansvarig samt kontaktperson.

  • Ansvara för tändning och brandsäkerheten.

  • Platsen ska bevakas så länge risk för brandspridning föreligger.

  • Tillräckligt med brandredskap ska finnas tillgängligt på eldningsplatsen. Handbrandsläckare, vattenslang, vattentunna med hinkar eller liknade utrustning.

  • Endast ris och obehandlat virke får tillföras brasan.

  • Möjlighet att larma Räddningstjänsten ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen. Telefonnummer vid nödsituation är 112.

  • Lämna inte elden utan tillsyn.

  • Anmälan om eldning gör du genom att fylla i anmälan om majbrasa Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad