Dags att ansöka om skolskjuts vid växelvist boende

Nu är det dags att skicka in en förnyad ansökan för skolskjuts vid växelvist boende då vi fattar beslut om detta läsårsvis.

Skolskjuts kan beviljas till elev vars vårdnadshavare bor på skilda adresser men har gemensam vårdnad om barnet. Båda adresserna ska tillhöra Ovanåkers kommun. Med växelvis boende menas att eleven vistas lika mycket och har ett varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna.

Mer information om skolskjuts.

Ansökan

Ladda ner ansökningsblankett om skolskjuts växelvist boendePDF, fyll i och skicka den till skolskjutsansvarig. Kom ihåg att ansökan ska vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare.

För att vara garanterad skolskjuts vid skolstart, om skjuts beviljats, ska ansökan ha kommit in till skolskjutsansvarig senast fredag 31 maj. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1-6 veckor, beroende på ärendetyp.

Senast uppdaterad 2019-04-16 11.44