Foto från Städa Sverige

Dags för Älvstädningen längs Voxnan och Ljusnan

Älvstädningen är tillbaka för sjunde året i rad. Under fyra helger städar över 2 000 ungdomar längs med fem älvar, och till helgen är det åter Ljusnans tur där 15 lokala idrottsföreningar bidrar till en skräpfri natur. Förra året städade 343 deltagare från 15 föreningar längs med Ljusnan och dess avrinningsområden. Tillsammans plockade de 6,2 ton skräp.

I Ovanåker är det Alfta GIF Handboll som städar tre sträckor längs Voxnan med totalt 70 deltagare.

I år lyfts också skräpet som inte syns fram, mikroplaster. Nytt för i år är att Älvstädningen utökats med ytterligare en älv, Indalsälven, samt att det i alla älvar samlas in vattenprover som ska analyseras för förekomsten av mikroplaster. Att ta vattenprover är ett pilotprojekt där Älvstädningen främst vill lyfta och prata om problematiken kring mikroplast och dess konsekvenser i naturen. Resultatet kommer att sammanställas efter att vattenprover från samtliga älvar har analyserats.

Älvstädningen är ett projekt som genomförs av Städa Sverige tillsammans med Fortum. Sedan starten 2013 har idrottsföreningar plockat upp mer än 177 ton skräp längs och i vattnet.

Städa Sverige Ekonomisk Förening är en del av den svenska idrottsrörelsen. Medlemmarna i föreningen är uteslutande ideella idrottsförbund. Ungdomar jobbar för miljön och projekten finansieras av näringsliv, kommuner eller andra organisationer. I 30 år har Städa Sverige engagerat ungdomsidrotten med att förbättra den svenska miljön. Mest välkänd är städningen längs Sveriges vägar med ca 1 000 ton upplockat skräp per år.

Senast uppdaterad 2019-08-22 08.07