familj som håller hand

Det är bra att söka hjälp så tidigt som möjligt

Ibland kan familjer och par behöva utomstående hjälp att reda ut problem för klara av vardagen. Familjerådgivningen och Barn- och ungdomsenheten i Ovanåker erbjuder råd, hjälp och stöd.

Råd- och stödsamtal till föräldrar

Behöver du som förälder råd och stöd i att sätta gränser och vägleda ditt barn? Känner du oro för din ungdom? Eller har ni mycket konflikter i familjen och svårt att kommunicera med varandra? Då kan vi vara till hjälp och stöd.

Rollen som förälder är emellanåt komplicerad. Alla föräldrar möter olika svårigheter i olika perioder under barnets uppväxt. Det kan vara bra att få prata med någon utomstående och få råd, hjälp och stöd.

Vi på barn- och ungdomsenhetens öppenvårdsverksamhet arbetar med att ge stöd till barn, ungdomar (0-20 år) och deras familjer som behöver hjälp med att lösa olika svårigheter.

Vi erbjuder bl.a. kostnadsfria råd- och stödsamtal till föräldrar utan beslut från socialsekreterare. Du som förälder är då med på fyra samtal och ett utvärderingssamtal. Dessa samtal journalförs inte.

Du kan själv vända dig till behandlarna på öppenvården på 0271-570 90 för att boka tider för råd- och stödsamtal.

Familjerådgivning

På familjerådgivningen kan par och familjer få professionell samtalshjälp för att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter.

De flesta relationer utsätts någon gång för tvivel, oinfriade förväntningar, slitningar och svårigheter. Oftast går det att lösa problemen. Andra gånger kan det vara svårt att hitta utvägar. Det kan vara bra att få hjälp från någon som är utomstående innan problemen har blivit för stora. I dessa fall kan familjerådgivning vara till stor hjälp.

All kontakt med familjerådgivningen är frivillig, du blir inte registrerad, vi för inga journaler och du har möjlighet att vara anonym.

Varje samtal varar ca 1-1 ½ timme och antal samtal varierar. Kostnaden är 100:- per tillfälle. Du har rätt till tolk vid behov.

För att komma till familjerådgivningen behöver du boka tid. Om du vill ha familjerådgivning vänder du dig direkt till en familjerådgivare och bokar en tid på 0278-255 00
(om vi inte svarar - lämna ett meddelande i vår röstbrevlåda så ringer vi upp dig).

Besöksadress:
Collinigatan 2 (Krokanenhuset) Bollnäs.
Lokalen finns på 3 trappor upp i Krokanenhuset, det finns hiss.


Senast uppdaterad