Ditt matavfall blir biogas

Snart är det dags för villaägarna i Ovanåkers kommun att få möjlighet att lämna in sitt matavfall för att det ska bli biogas, som är det bästa alternativet som fordonsbränsle.

Samtliga hushåll och verksamheter i Bollnäs och Ovanåkers kommuner kommer att bli erbjudna möjlighet att sortera ut matavfall. Införandet av det nya insamlingssystemet kommer att ske etappvis:
2018: Villor
2019: Flerbostadshus
2020: Fritidshus och verksamheter

Områdesindelning Matavfall 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du får välja

När det är dags för ditt område får du hem all information du behöver för att kunna göra ett val. Alla villor kommer att få ett brunt kärl utkört. I tunnan ligger matavfallspåsar, påshållare, slaskskrapa och sorteringsinformation. Om du väljer ett annat alternativ än att ha den bruna tunnan tar BORAB tillbaka den, alla får en brun tunna från början. Du som är boende i lägenhet behöver inte välja. Det kommer din fastighetsägare eller förening att göra.

Du som bor i villa eller fritidshus kommer att få välja ett av de tre abonnemang som BORAB erbjuder. Taxan är miljöstyrande och gäller från 2018-01-01. Miljöstyrande taxa innebär att det lönar sig att sortera. Den som väljer att inte sortera sitt avfall får en högre avgift. De abonnemangsformer som finns är Källsorterat (brun och grön tunna), Varmkompost (egen kompost och grön tunna) och Osorterat (grön tunna).

 • Källsortering, matavfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster blir biogas — Du får två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för brännbara hushållssopor.
 • Varmkompost — Du har en varmkompost och ett grönt kärl för dina brännbara hushållssopor. Anmälan av varmkompost gör du till kommunens miljökontor. Komposten köper du själv. Har du redan anmält kompost till miljökontoret behöver du inte göra det igen, men du måste hänvisa till det beslutet när du meddelar BORAB vilket val av abonnemang du väljer.
 • Osorterat— Du slänger både ditt matavfall och de brännbara hushållssoporna i samma påse. Du slänger det sedan i den gröna tunnan.

Prisexempel:

Varje fastighet i Ovanåkers kommun betalar en grundavgift på 760 kr/år.

 • Kjell Sortering väljer att ha abonnemanget Källsortering. I det ingår ett brunt 140 liters matavfallskärl och ett grönt kärl för sorterat restavfall. Han väljer strl 140 liter för sitt gröna kärl.
  Kostnaden för detta abonnemang blir 2180 kr/år. (Grundavgift 760 kr+hämtavgift 1420kr)
 • Om Kjell Sortering istället väljer att abonnemanget Varmkompost så kostar det lika som abonnemanget Källsortering. Skillnaden blir att Kjell ska göra en anmälan om kompostering till kommunens miljökontor. Kompostkärl får Kjell köpa själv. Det gröna kärlet för sorterat restavfall ingår och han vill ha strl 140 liter. (Grundavgift 760 kr+hämtavgift 1420kr)
 • Kjell Sortering vill inte sortera ut matavfallet. Han väljer abonnemanget Osorterat. Han vill ha storlek 240 liter på sitt gröna kärl. Kostnaden för detta blir 3250 kr/år. (grundavgift 760+hämtavgift 2490 kr)

Grundavgift

Inkl moms

En- och tvåfamiljshus

Fastighet för permanentboende

760,00

Abonnemang Källsortering

I abonnemanget ingår ett 140 liters kärl för matavfall oberoende av kärlstorlek för restavfall.

Hämtning varannan vecka. Kärlet placeras max 1,8 meter från körbanans kant. Kärl ägs av BORAB.

Inkl moms

Inkl grundavgift

Källsorterat

Kärl 140 liter för sorterat restavfall

1420,00

2 180,00

kr/år

Kärl 240 liter för sorterat restavfall

1778,00

2 538,00

kr/år

Kärl 370 liter för sorterat restavfall

2309,00

3 069,00

kr/år

Kärl 500 liter för sorterat restavfall

3198,00

3 958,00

kr/år

Kärl 750 liter för sorterat restavfall

3304,00

4 064,00

kr/år

Delat kärl (upp till tre fastighetsinnehavare)

50 % eller 33 % av ovan

    

Abonnemang Varmkompost

I abonnemanget ingår hämtning av restavfall varannan vecka. Kärl ägs av BORAB.

Inkl moms

Inkl grundavgift

Varmkompost

Kärl 140 liter för restavfall

1420,00

2 180,00

kr/år

Kärl 240 liter för restavfall

1778,00

2 538,00

kr/år

Kärl 370 liter för restavfall

2309,00

3 069,00

kr/år

Kärl 500 liter för restavfall

3198,00

3958,00

kr/år

Abonnemang Osorterat brännbart

Abonnemang för kärl som innehåller både brännbart restavfall och matavfall. Hämtning varannan vecka.

Kärlet plaxeras max 1,8 meter från körbanans kant. Kärl ägs av BORAB

Inkl moms

Inkl grundavgift

Osorterat brännbart

Kärl 140 liter

2130,00

2 890,00

kr/år

Kärl 240 liter

2490,00

3 250,00

kr/år

Kärl 370 liter

3348,00

4 108,00

kr/år

Kärl 500 liter

4638,00

5 398,00

kr/år

Kärl 750 liter

4955,00

5 715,00

kr/år

Delat kärl (upp till tre fastighetsinnehavare)

 

50 % eller 33 % av ovan

 
    

Frågor och svar om matavfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den bruna påsen

Du får 2 buntar med matavfallspåsar. De beräknas räcka under 1 år. Du får också en slaskskrapa som du kan använda att ta upp matavfallet med från diskhon när vätskan fått rinna av. Matavfallet slänger du i den bruna matavfallspåsen. Påsen bryts ner i rötningsprocessen, både matavfallet och påsen blir till biogas. Den bruna påsen är tillverkad av vattenavvisande papper. En stark botten med stor limyta gör påsen fukttålig och hållbar. Fyll aldrig påsen mer än till den streckade linjen. Tillsammans med påsarna får du en ventilerad påshållare som du ska sätta matavfallspåsarna i. I och med att behållaren är ventilerad så minskar risken för att avfallet börjar ruttna och lukta illa.

Den bruna tunnan

Storleken på den bruna tunnan är 140 liter. Den är speciellt utvecklad för organiskt avfall, för att uppfylla de krav som ställs på insamling och hantering av biologiskt avfall. Kärlet har ventiler på båda sidorna för att minska risken för att avfallet börjar ruttna och lukta illa. Du behåller även din gröna tunna för brännbart restavfall. Det bruna kärlet för matavfall ställer du ut tillsammans med ditt gröna kärl för restavfall (vanliga soppåsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Det ska vara ca 50 cm mellan tunnorna.

Vad är matavfall?

Det du ska lägga i den bruna påsen är allt som du kan tänka dig att äta, och lite till. Matavfallet ska vara fritt från plast, metall och andra föroreningar. Stickprover och plockanalyser kommer att genomföras för att garantera renhetsgraden till biogasproduktionen.

Det här kan du lägga i matavfallspåsen (exempel)

 • Rester av kött, fisk, skaldjur
 • Pasta, ris, potatis, nudlar m.m.
 • Rester av bröd, äggskal
 • Rester av grönsaker, frukt
 • Teblad, tepåse, kaffesump, filter
 • Hushållspapper, servetter

Det här ska du inte lägga i matavfallspåsen (exempel)

 • Korvskinn
 • Snus, cigaretter, aska
 • Kattsand
 • Damm, dammsugarpåsar
 • Blöjor, bindor
 • Vinkorkar, kapsyler
 • Glasspinnar, ätpinnar
 • Stearinljus
 • Blomjord, krukväxter
 • Tuggummi

Vad händer sen med ditt matavfall?

Matavfallet kommer att transporteras till Ekogas och genomgår där biologisk behandling och omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen kan man bland annat köra bilar och bussar på och biogödslet går tillbaka till jord och mark.

Varför?

Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB (BORAB) ansvarar för insamlingen av det hushållsbaserade avfallet som uppkommer inom Bollnäs och Ovanåkers kommuner. I samband med övriga kommuner i Hälsingland utarbetades 2014 en avfallsplan för verksamhetsåren 2015-2020. Syftet med avfallsplanen var att tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. I avfallsplanen fastslogs att matavfall skall sorteras ut ur kärl-och säckavfallet i respektive kommun. Målet i avfallsplanen är att minst 50% av matavfallet ska källsorteras. Insamlat matavfall skall energiutvinnas. Matavfallsinsamlingen skall vara fullt genomförd senast år 2020 i båda kommunerna.

I Sverige har idag över 220 av 290 kommuner infört insamlingssystem för matavfall från hushålllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Matavfallet behandlas antingen via kompostering eller via rötning.

Fördelen med rötning framför kompostering är att avfallet genererar biogödsel och biogas. Genom biogödseln återförs näringsämnen som fosfor och kväve till marken och på så vis sluts kretsloppet. Biogasen kan användas till energi- och värmeutvinning samt uppgraderas till fordonsbränsle.

Kommunfullmäktige har beslutat om avfallstaxan för 2018

Målsättningen med taxan för 2018 är att taxan ska möjliggöra för deltagande i avfallskollektiven – alla som nyttjar ska betala. Taxan för 2018 ska styra mot ett mer miljöriktigt sätt att hantera sitt avfall och gynna de kunder som hanterar sitt avfall korrekt.

Avfallstrappan och avfallsplanen för Hälsingland styr BORABs verksamhet.

”Alla hushåll är skyldiga att sortera ut avfall enligt av kommunfullmäktige beslutat system”

Miljöstyrande taxa 2018

Avfallstaxan är miljöstyrande för att stimulera ökad återvinning. Förpackningar och tidningar ska alltid sorteras ut i särskilda behållare avsedda för dessa avfallsslag enligt Förordning (2006:1 273) om producentansvar för förpackningsmaterial.

Ett abonnemang består alltid av en fast grundavgift och en hämtningsavgift.

Senast uppdaterad 2018-12-21 15.36

Tyck till om sidan