Illustration: Ficklampa, radio, vattendunk och annat som man kan behöva vid ett elavbrott.

Elavbrott- vad gör jag nu?

Höststormarna har gjort sitt intåg och ökat risken för elavbrott. Är du tillräckligt förberedd om det blir ett elavbrott hos dig? Energimyndigheten ger dig tips och råd på hur du kan förbereda dig vid ett längre el- och värmeavbrott.

Plötsligt blir det ett längre elavbrott i ditt hem. Hur håller du värmen? Hur får du tag på vatten? Och lagar mat? Du ansvarar själv för att klara ett längre elavbrott i ditt hem.

Energimyndigheten har tagit fram information om elavbrott som vänder sig till alla hushåll med bland annat en checklista för saker man bör ha hemma, bilder, broschyrer och ett quiz där du kan testa dig och se om du är tillräckligt förberedd.

Syftet med kampanjen är att öka kunskapen hos alla medborgare om konsekvenser vid längre elavbrott och därmed även stärka det civila försvaret.

Senast uppdaterad