Stor brasa i mörkret

Eldning avrådes i Gävleborgs län

Uppdaterad information 2019-04-29.

Uppdaterad information 2019-04-29

Risken för gräsbränder i skog och mark är fortsatt stor. Räddningstjänsterna i samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg avråder därför fortfarande från eldning i hela länet. Det är dock inget eldningsförbud i nuläget, men all eldning sker på eget ansvar. Om du har tänkt anordna majbrasa är det extra viktigt att vara väldigt försiktig och planera detta på ett säkert sätt.

Risk för bränder i skog och mark

Det varma vädret medför att fjolårsgräset snabbt torkar ut och när solen ligger på kan det räcka med en gnista för att elden ska ta sig. Om du tänker elda trots räddningstjänstens avrådan bör du vara mycket försiktig och förbereda dig väl. Kom ihåg att det är du som eldar som är ansvarig för säkerheten vid eldning och att du kan dömas till böter om du slarvar med detta.

Tänk även på att fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador. Råd för ett säkrare fyrverkeri på MSB:s webbplats.länk till annan webbplats

Så här eldar du säkert på Valborg

  • Det ska finnas en ansvarig person på plats som bevakar elden tills den har brunnit ut eller släckts helt
  • Eldning sker på eget ansvar
  • Det ska finnas släckmaterial, t.ex. vattenkannor, hinkar eller slang, på eldningsplatsen.
  • Elden får inte ha större omfattning än att den kan släckas med släckutrustningen som finns på platsen
  • Se till att inget brinner eller riskerar att sprida sig efter att ni lämnat platsen

Du som planerar att tända en majbrasa bör anmäla det till Kommunalförbundet Hälsinglandlänk till annan webbplats. Det är för att räddningstjänsten ska få vetskap om var det kommer finnas majbrasor och ha kontaktuppgifter till de som ansvarar för brasan.

Information och svar på frågor kring eldning och lokala riktlinjer på kfhalsingland.se.länk till annan webbplats

För mer information

Uppdaterad information 2019-04-26

Räddningstjänsterna i samverkan med Länsstyrelsen Gävleborgs län avråder från eldning. Avrådan gäller hela länet. Det råder inte eldningsförbud. All eldning sker på eget ansvar.

Det är fortsatt stor risk för gräsbränder i skog och mark . På grund av den stora risken för gräsbränder uppmanar räddningstjänsten och länsstyrelsen starkt att du:

  • Inte eldar, utan istället kör ris och trädgårdsavfall till återvinningen.
  • Använder särskilt iordningsställda grillplatser om du vill grilla i naturen

Ha släckutrustning i närheten om du måste elda

Om du bedömer att eldning kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt ska du se till att släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska finnas i närheten. Håll koll på elden hela tiden om du eldar. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten vid eldning och du kan dömas om du slarvar med detta.

Kom ihåg att gräset blir grönt ändå och att ditt ris gärna tas emot på återvinningen i din kommun.

Får jag tända en majkase

Inför valborgsmässoafton och till dig som planerar att tända en majkase är det särskilt viktigt att du planerar så att detta kan göras på ett säkert sätt. Kom ihåg att förhållandena kan ändras beroende på hur vädret blir på valborgsmässoafton. Håll utkik här och på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplatslänk till annan webbplats efter helgen för mer information om läget.

Länsstyrelsen kommer tillsammans med kommunerna och räddningstjänster i länet ha en fortsatt dialog kring denna avrådan och ett eventuellt införande av ett eldningsförbud enligt den rutin som finns i länet.

Information om brandriskprognoser på SMHI:s webbplats.länk till annan webbplats

Ladda gärna ned appen ”Brandrisk Ute”länk till annan webbplats.

Information från 2019-04-18

Räddningstjänsterna i Gävleborgs län avråder från eldning. Avrådan gäller hela länet. Det råder inte eldningsförbud. All eldning sker på eget ansvar.

Just nu är det stor risk för gräsbränder i skog och mark. Det varma vädret medför att fjolårsgräset snabbt torkar ut och när solen ligger på kan det räcka med en gnista för att elden skall ta sig. Alla har ett ansvar för att minska risken för bränder och din egen hantering av riskerna har stor betydelse.

På grund av den stora risken för gräsbränder uppmanar/rekommenderar räddningstjänsten att du:

  • Inte eldar, utan istället kör ris och trädgårdsavfall till återvinningen.
  • Använder särskilt iordningsställda grillplatser om du vill grilla i naturen

Om du bedömer att eldning kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt ska du se till att släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska finnas i närheten. Håll koll på elden hela tiden om du eldar. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Grillning får ske på allmän plats om man grillar på särskilt iordningsställda grillplatser.

Senast uppdaterad 2019-04-29 15.28