Eldningsförbudet upphävs

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet för Gävleborgs län vilket innebär att det nu är tillåtet att elda utomhus igen. Var försiktigt när du eldar eller tänder ljus utomhus, det är fortfarande torrt i skog och mark.

Länsstyrelsens beslut om att upphäva eldningsförbudet för Gävleborgs län börjar gälla från och med måndag 13 augusti kl. 16.00. Brandriskprognosen sjunker i flera delar av länet. I samråd med länets räddningstjänster bedömer länsstyrelsen därför att eldningsförbudet kan upphävas.

Invånarna och alla gäster i länet uppmanas dock vara fortsatt försiktiga vid vistelse i skog och mark eftersom det fortfarande är torrt, trots det regn som fallit de senaste dagarna. Speciell försiktighet ska iakttas vid de ”lyskvällar” som brukas anordnas i slutet av augusti. Du kan fortsatt hålla dig informerad om brandrisken där du befinner dig via SMHI:s brandriskprognoserlänk till annan webbplats, Dinsäkerhet.selänk till annan webbplats och appen BRANDRISK utelänk till annan webbplats.

Bakgrund

Länsstyrelsen föreskrev den 24 juli 2018 med stöd av 2 kap 7 § förordningen (2003:789) om skydd om olyckor att förbjuda all eldning utomhus. Länsstyrelsen lättade på förbudet den 31 juli vilket innebar att man fick grilla på sin egen tomt.

 

Senast uppdaterad 2018-08-13 16.09