Eldningsförbudet upphör

Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Gävleborgs län. Förbudet upphör att gälla från och med tisdag den 30 juni klockan 12.00. Allmänheten uppmanas fortfarande till att vidta försiktighet vid eldning.

Gävleborgs län har de senaste dagarna fått regn och svalare temperaturer och brandrisken har därmed minskat. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Det är fortfarande torrt i markerna på vissa håll i länet och eventuell eldning ska ske på ett säkert sätt. Det är viktigt att vara mycket försiktig och ha tillgång till vatten att släcka med. All eldning sker på eget ansvar.

Du kan minska risken för brand genom att:

  • aldrig slänga glödande cigarettfimpar på marken.
  • använda en fast eldstad, gasolgrill eller trädgårdsgrill på ben om du tänker grilla eller elda. Var mycket försiktig med engångsgrillar.
  • använda appen Brandrisk Ute eller ta del av brandriskprognoserna från SMHI för att hålla koll på brandrisken i skog och mark.
  • larma 112 direkt om du upptäcker en brand i skog och mark, och meddela position för branden.


Senast uppdaterad 2020-09-02 14.43