Eldningsförbud i Gävleborgs län

Eldningsförbudet avser all eldning utomhus och omfattar uppgörande av eld och grillning på mark. Eldningsförbudet omfattar även eldning vid särskilt iordningsställda grillplatser. Eldningsförbudet omfattar inte grillning på egen tomt.

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i Gävleborgs län i samråd med länets räddningstjänster beslutat om att generellt eldningsförbud råder utomhus i Gävleborgs län från och med torsdag den 12 juli kl 10.00. Eldningsförbudet gäller tillsvidare, dock längst till och med 31 augusti.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag, tillhandahållet av SMHI, och i samråd med länets räddningstjänster.

Eldningsförbudet är en förebyggande åtgärd för att minska risken för brand i skog och mark. En utvecklad skogsbrand kräver ofta mycket av samhällets samlade resurser under lång tid. Kostnaden för samhället och enskilda är ofta betydliga.

Att göra upp eld under eldningsförbud kan leda till böter enligt Lag om skydd mot olyckor 10 kap 3 §. Man kan också som exempel bli dömd till böter eller fängelse enligt brottsbalken för allmänfarlig vårdslöshet.

Vad gäller vid eldningsförbud?

  • Eldningsförbudet avser all eldning utomhus och omfattar uppgörande av eld och grillning på mark. Eldningsförbudet omfattar även eldning vid särskilt iordningställda grillplatser på allmänna platser. Eldningsförbudet omfattar inte grillning på egen tomt.
  • Det är förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus

Vid eldningsförbud rekommenderas:

  • att du bör undvika rökning i skog och mark
  • att arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera) undviks
  • När du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs
  • Lämna inte glas i naturen

Mer information om brandrisk

På länets räddningstjänsters hemsidor kan du hitta mer information och få rådgivning.

Mer information kring vad eldningsförbud innebär se:

Senast uppdaterad 2018-08-07 14.00

Tyck till om sidan