Eldningsförbud i hela länet

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om generellt eldningsförbud utomhus i Gävleborgs län.

Eldningsförbudet gäller från och med idag, 25 maj, kl. 15.00 och tillsvidare.

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilda iordningsställda grillplatser som är utformade så att brandspridning inte kan ske.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag, tillhandahållet av SMHI, och i samråd med länets räddningstjänster.

Vad betyder egentligen eldningsförbud?

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden.

På vissa områden tillåts du använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. I vissa fall tillåts även användning av fasta gasolgrillar eller hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontakt eller nära marken.

Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder - de är lömska och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eftersom de kan antända torrt gräs i väggren eller banvall.

Här kan du ladda ner en app för att hålla koll på brandriskenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2018-05-25 15.30