Engagerade vuxna minskar risken för osunda levnadsvanor bland unga

Att vuxna rör sig i miljöer där unga vistas kvälls- och nattetid skapar en lugnare miljö och därför har Ovanåkers kommun under de senaste åren uppmuntrat vårdnadshavare att vistas ute i centrum på fredagar och lördagar.

Det är såklart inte obligatoriskt för någon, men vi tror att initiativet uppskattas av de flesta. Engagerade vuxna runt barn/ungdom minskar risken för att de unga utvecklar osunda eller direkt skadliga levnadsvanor.

Inför sommaren och nästa läsår ser vi över om det går att organisera vuxenvandring på fler sätt för att öka tryggheten även på vardagkvällar.

När vuxna finns ute minskar risken för drogmissbruk, våld, skadegörelse och annan kriminalitet bland ungdomar. Det uppstår ett naturligt och socialt kontaktnät mellan vuxna och ungdomar. Du som är ute förväntas inte ersätta polisen eller socialtjänsten. Om du ser ett pågående brott, eller en akut situation, ska du alltid ringa 112. Om du tycker att någon behöver omhändertas, försök kontakta föräldrarna eller ring polisen på 114 14.

Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta ungdomar aldrig har provat narkotika!

Vart fjärde år genomför Ovanåkers kommun tillsammans med övriga kommuner i Gävleborgs län en undersökning om drogvanor bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Enligt den senaste undersökningen om skolelevers drogvanor som genomfördes bland elever som går årskurs 2 i klassrumsmiljö hade 97 % av alla gymnasieungdomar i Ovanåkers kommun aldrig provat narkotika, vilket är betydligt lägre än genomsnittet i riket, och detta ser vi som mycket positivt. En stor utmaning är att attityderna till framförallt cannabis blivit allt mer positiv och att ungdomar i högre grad exponeras för narkotika. Detta är uppgifter från den senaste, genomförda CAN-mätningen (CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning).

Gratis föreläsningar

De senaste åren har Ovanåkers kommun erbjudit gratis föreläsningar till allmänheten, bl.a. med Erik Leijonmarck. Inför sommarlovet 2020 skickade Ovanåkers kommun ut faktahäftet 8 myter om Cannabis till alla vårdnadshavare vars barn skulle börja i årskurs 9. Är du också intresserad av ett exemplar? Kontakta Folkhälsosamordnare Ulla-Marie Nilsson, e-post ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Boktips

  • Droghandboken, författare: Erik Leijonmarck
  • Förälder till haschrökare, författare: Christopher Schmitz

Kunskap på nätet

Senast uppdaterad