Händer med trädgårdshandskar som håller i ogräs

Enkät om invasiva växter kommer att skickas ut till trädgårdsägare i Voxnadalen

Vad vet trädgårdsägare om invasiva växter? I oktober skickar Sveriges lantbruksuniversitet ut en enkät till 6000 trädgårdsägare i biosfärområde Blekinge arkipelag, Voxnadalen och Vänerskärgården med Kinnekulle för att ta reda på det. Syftet är att förbättra kommunikationen om invasiva växter med trädgårdsägare.

Enkäten är en del av ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, svenska biosfärområden,
Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet där vi ska ta reda på vilken information om
invasiva växter i trädgården som trädgårdsägare behöver och kan ha nytta av. Sammanlagt
skickas enkäten ut till 6000 personer i tre olika biosfärområden i Sverige under oktober 2020.

Vi vill ta reda på vilken kunskap trädgårdsägare i Sverige har om invasiva växter koppat till klimatförändring och biologisk mångfald säger Kristina Blennow, professor i landskapsanalys vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Projektet är finansierat av forskningsrådet FORMAS och syftar till att samskapa riktlinjer för hur
experter kan kommunicera med trädgårdsägare så att kommunikationen innehåller den information som mottagaren behöver för effektivt beslutsfattande och så att den presenteras på
ett sätt som mottagaren kan få tillgång till och förstå.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet från SLU. Pdf, 88.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad