Enkät om polisens arbete

Undersökningen vänder sig till dig som medborgare i Ovanåkers kommun.

Enkäten riktar sig till dig som bor i Ovanåker kommun och är minst 16 år gammal. Deltagandet i enkäten är anonymt, och svaren kommer behandlas konfidentiellt. Efter rapporten har sammanställts kommer enkäterna att förstöras. Enkäten tar endast ett par minuter att fullfölja. Deltagandet är frivilligt.

Sex kriminologi-studenter vid Malmö Universitet genomför undersökningen på uppdrag av Utvecklingscentrum Syd (UC Syd), som är en del av Polismyndigheten. Uppdraget är att författa en rapport om polisens arbete med medborgarlöften, och syftar till att undersöka huruvida medborgarlöften som arbetsmodell fungerar för att öka tryggheten och minska antalet brott i samhället. Förhoppningen är att denna rapport kan användas som underlag i det regleringsbrev som Polismyndigheten överlämnar till regeringen vid nästa årsskifte.

Till enkätenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2018-04-10 14.56