Enkätundersökning om SIP (Samordnad individuell plan)

Denna enkät vänder sig till dig som är patient/brukare och har fått en SIP (Samordnad individuell plan) eller är närstående till någon som har fått en SIP. Detta är en undersökning om hur du upplever att SIP fungerar utifrån ett brukar- och närståendeperspektiv.

Föreningsnätverket för psykisk hälsa i Gävleborg har fått i uppdrag att göra en undersökning om detta och hoppas att du vill svara på denna enkät.
Undersökningen genomförs via Webropol: Brukarrevision SIP Gävleborg och är öppen till 8 oktober.

Delta i enkäten via denna sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad